DVI DARNAUS VYSTYMO INICIATYVOS, VŠĮ

Projektas “Anykščių savivaldybės gebėjimų stiprinimas rajono darnaus
vystymo ir turizmo planavimo gerinimui, panudojant Norvegijos patirtį”

Projektą įgyvendina:

Projekto partneria:

Darnus turizmas

Turizmas yra vienas iš perspektyviausių ir dinamiškiausių verslų pasaulyje. Jis apima apie 8% visų pasaulinių investicijų, 7% pasaulio bendro nacionalinio produkto, sukuria apie 400 mln. darbo vietų. Labai svarbu turizmą planuoti ir vystyti kryptingai ir darniai, ieškant kompromisų tarp aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų.

Terminas „darnus turizmas" reiškia - „turizmą, kuris grindžiamas darnaus vystymosi principais", t.y. remiasi fundamentaliu tikslu: darniai vystyti visą turizmą. Šis terminas turi būti naudojamas siejant jį su visu turizmo sektoriumi, o ne konkrečia turizmo rūšimi. Gerai valdomas didelių srautų turizmas gali ir turi būti toks pats darnus, kaip ir mažų srautų, specialių interesų turizmas.

Darnus vystymasis - tai toks vystymasis, kuris tenkina dabartinių kartų poreikius ir neapriboja galimybės ateities kartoms patenkinti savųjų. Tradiciškai darnaus vystymosi sąvoka apima ekonominius, aplinkosaugos ir socialinius tvarumo aspektus ir siekia ne tik sukurti didesnę ekonominę naudą, bet taip pat ir geresnes gyvenimo sąlygas visuomenės nariams. Tai gi, darnus turizmas turi išlaikyti aukštą turistų poreikių patenkinimo lygį, užtikrinti turistams prasmingą patirtį, keliant jų sąmoningumą darnumo klausimais, bei propaguojant tarp jų darnaus turizmo praktikas.