DVI DARNAUS VYSTYMO INICIATYVOS, VŠĮ

Projektas “Anykščių savivaldybės gebėjimų stiprinimas rajono darnaus
vystymo ir turizmo planavimo gerinimui, panudojant Norvegijos patirtį”

Projektą įgyvendina:

Projekto partneria:

Nuotraukos

Mokymai "Darnaus vystymo principų taikymas rajono plėtros planavime ir turizmo vystyme


I diena "Darnaus turizmo samprata ir planavimo procesas"II diena. Interaktyvus mokymų seminaras "Geriausios praktikos ir metodai vietos grupių įtraukimui į darnaus turizmo kūrimą"

Metodas „Leiskime žemei suktis" (angl. „Let the globe go around") - dalyviai išreiškia savo lūkesčius. 

Metodas "Greičio dialogas" (angl. "Speed dialog")Metodas "Dialogas kavinėje" ("Cafe dialog") - Galimybės būsimiems projektams Anykščiuose.
Visos idėjos užrašomos ant stalų. 

Mokymų apibendrinimas ir uždarymas. Naudojamas metodas "Paveikslėlių ratas" (angl. „Picture circle")Mokymai „Strateginis turizmo valdymas ir viešojo sektoriaus vaidmuo"


I diena "viešojo sektoriaus vaidmuo darnus turizmo planavime" 

II diena "Norvegijos gerosios patirties perdavimas"