DVI DARNAUS VYSTYMO INICIATYVOS, VŠĮ

Projektas “Anykščių savivaldybės gebėjimų stiprinimas rajono darnaus
vystymo ir turizmo planavimo gerinimui, panudojant Norvegijos patirtį”

Projektą įgyvendina:

Projekto partneria:

Veiklos

           Paprojekčio veiklas galima suskirstyti pagal iškeltus uždavinius:


Tikslinės grupės žinių ir gebėjimų stiprinimas, perimant Norvegijos patirtį

      √  Paraiškovo darbuotojo kompetencijų kėlimo ir patirties mainų vizitas į Norvegiją 
          Vizito metu aplankytos 7 įstaigos, surinkta informacija apie Norvegijos patirtį planuojant ir vystant darnaus turizmo veiklas bei įgyvendinant darnaus turizmo projektus.  Siekta geriau susipažinti su projekto partneriais, jų vykdoma veikla ir turima patirtimi bei pristatyti projekto partnerius iš Lietuvos, Vizito metu aptartas projekto veiklų įgyvendinimas ir atsakomybių pasiskirstymas.  
   
      √  Mokymai tikslinei grupei
          Suorganizuoti 28 val trukmės mokymai Anykščiuose. Įvykdytos dvi dviejų dienų mokymų sesijos: „Darnaus vystymo principų taikymas rajono plėtros planavime ir turizmo vystyme" ir „Strateginis turizmo valdymas ir viešojo sektoriaus vaidmuo". Mokymų dalyviams suteikta žinių apie apie darnų turizmą, jo plėtojimo ir strateginio planavimo būdus bei teikiamus privalumus ilgalaikėje perspektyvoje. Mokymus vedė turizmo srities ekspertės Rasuolė Andrulienė, Ieva Pernavaitė, Dovilė Radvilavičiūtė (VšĮ "Turizmo plėtros institutas"). Norvegijos patirtimi, planuojant ir vystant darnų turizmą, dalinosi iš Hedmark apskrities atvykusios turizmo ekspertės Anne Heggelund ir Monica Eriksson ir NVO „IdeasBank" ekspertė Kirsten Paaby. Apmokyta 20 tikslinės grupės atstovų. 
         Daugiau informacijos rasite prie veiklos aprašymo.

     √  Tikslinės grupės institucijų darbuotojų patirties mainų vizitas į Norvegiją
        Patirties mainų vizitas įvyko 2010 m. birželio 27 - liepos 7 dienomis. Į Norvegiją vyko 7 darbuotojai iš Anykščių rajono savivaldybės, Anykščių turizmo informacijos centro, Anykščių verslo informacijos centro ir VšĮ "DVI Darnaus vystymo iniciatyvos". Šio vizito siekis buvo susipažinti su Norvegijos patirtimi organizuojant darnų turizmą, su naudojamomis regiono turizmo planavimo procedūromis bei pamatyti kaip jos taikomos praktikoje. Kelionės dalyviai susipažino su turizmo srityje dirbančių institucijų veikla. Aplankytos Ski ir Os savivaldybės, kurios pristatė savo strateginio planavimo principus, pagrindinius iššūkius ir priemones, skirtas turizmo problemoms spręsti. Pabuvojo didžiausiame Norvegijos slidinėjimo kurorte Trysil, kuriame vykdomas vienas iš nacionalinių bandomųjų darnaus turizmo vystymo projektų. Čia lietuviai sužinojo kaip vietovėje skatinamas vietos bendruomenių, įvairių suinteresuotųjų šalių įsitraukimas į turizmo planavimo procesą, valdžios ir verslininkų bendradarbiavimas plėtojant turizmą.


Anykščių rajono strateginio planavimo procedūrų tobulinimas

       √  Parengti pagalbiniai planavimo įrankiai - leidiniai „Darnaus turizmo vystymo gairės“ ir „Darnaus turizmo planavimo modelis“. Leidinius parsisiuntimui ir jų aprašymą rasite čia.


Išorinės komunikacijos gerinimas efektyviai viešinant projekto rezultatus

       √  Straipsniai Anykščių rajono spaudoje.
       √  Sukurta projekto interneto svetainė.
       √  Parengtas projekto informacinis plakatas.
       √  Anykščiuose suorganizuotas 3 valandų baigiamasis projekto rezultatų viešinimo seminaras, kuriame pristatytos projekto veiklos, pasiekti rezultatai ir vertinga patirtis, įgyta vizito į Norvegiją metu. Renginyje sulaukta svečių ir iš Kupiškio, Radviliškio, Ukmergės ir Utenos rajonų.