DVI DARNAUS VYSTYMO INICIATYVOS, VŠĮ

Projektas “Anykščių savivaldybės gebėjimų stiprinimas rajono darnaus
vystymo ir turizmo planavimo gerinimui, panudojant Norvegijos patirtį”

Projektą įgyvendina:

Projekto partneria:

Apie projektą

      Anykščių rajonas nėra laikomas perspektyviu rajonu gamybos srityje, todėl ieško alternatyvių ekonomikos skatinimo būdų. Vienas jų - kurortinio ir gamtinio turizmo vystymas. Anykščių rajonas garsėja kiekvienam lietuviui žinomais gamtiniais ir kultūrinio paveldo ištekliais, todėl rajono savivaldybė, norėdama surasti specifinę nišą kitų rajonų atžvilgiu, Anykščių rajono plėtros 2009-2013 m. strateginiame plane pirmuoju prioritetu numatė stiprinti Anykščių, kaip kurortinės teritorijos tapatumą, siekiant išskirti Anykščių rajoną kaip kultūrinio turizmo centrą bei darniai naudoti ir valdyti turizmui svarbius rajono gamtinius, ekonominius ir žmogiškuosius išteklius rajono konkurencingumo didinimui. 
      Efektyviai turizmo plėtrai pirmiausia įtakos turi strategiškai vystoma rajono turizmo infrastruktūra bei rinkodara, todėl siekiant efektyviai pasirinkti Anykščių rajono turizmo vystymo kryptis, veiklų prioritetiškumą, kurortinių vietovių vystymo strategijas, būtina stiprinti vietos valdžios ir viešojo sektoriaus gebėjimus rajono darnaus vystymo ir turizmo planavimo srityje.
      Tuo tikslu 2009 m. lapkričio mėnesį pasirašyta Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamo projekto „Anykščių savivaldybės gebėjimų stiprinimas rajono darnaus vystymo ir turizmo planavimo gerinimui, panaudojant Norvegijos patirtį" įgyvendinimo sutartis. Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti Anykščių rajono darnaus vystymosi ir turizmo planavimą, stiprinant savivaldybės ir susijusių viešųjų įstaigų gebėjimus, perimant Norvegijos patirtį.
       Projekto tikslinė grupė - Anykščių rajono savivaldybės darbuotojai ir viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų VšĮ Anykščių verslo informacijos centro ir VšĮ Anykščių turizmo informacijos centro darbuotojai, atsakingi už rajono plėtros ir turizmo planavimą bei viešų paslaugų valdymą.
        
       Įgyvendinant projektą numatoma:
       - Apmokyti 20 tikslinės grupės darbuotojų;
       - Įgyvendinti patirties analizės ir mainų vizitus;
       - Parengti pagalbinius turizmo planavimo įrankius ir juos išplatinti Lietuvos savivaldybėms;
       - Parengti partnerių tolesnio bendradarbiavimo gaires;
       - Įgyvendinti numatytas viešinimo priemones ir renginius.

    
       Projektą įgyvendina: VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos"
       Projekto partneriai: Anykščių rajono savivaldybė, Hedmark apskrities administracija (Hedmark Fylkeskommune, Norvegija), Nevyriausybinė organizacija „Idėjų bankas" (Stiftelsen Idebanken, Norvegija).


     Paprojektį finansuoja Norvegija pagal Norvegijos finansinį mechanizmą
     Paprojektį bendrai finansuoja Lietuva